Jag upplever slitage på mina fönster, hur kommer det sig?

  • Fönster och diverse tillbehör som är i direkt anslutning till väder och vind leder med tiden till ett slitage, vilket är helt normalt. Vi rekommenderar därför att man ser över sina fönster med jämna mellanrum.

    Om fönsterbleck, spröjs och spröjsfästen är i fullgott skick när vi kommer så minskar det risken för att vi skadar oss eller att något skulle gå sönder. Genom att se över sina spröjs, karmar osv. förlänger man även livslängden på fönstret.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?