Är all er personal försäkrad?

  • Ja, våra putsare är försäkrade via Fora & tjänstemännen är försäkrade via Collectum. 

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?