Behöver jag vara hemma när ni kommer?

  • Nej, ni behöver inte vara hemma när vi putsar abonnemangsputs utvändigt.
    Skulle ni däremot ha bokat en "alla sidors puts" så krävs det att ni är hemma vid utförandet.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?