Hur lång är uppsägningstiden?

  • Vi har ingen uppsägningstid.
    Men görs uppsägningen under pågående putsperiod så faktureras den putsningen. Vill ni inte ha den putsningen så måste ni säga upp abonnemanget minst 7 dagar innan påbörjad putsperiod.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?