Inne i uterummet finns fönster på huset som inte är putsade, varför?

  • I grundabonnemanget putsar vi bara utvändigt. Om ni önskar få de fönster som sitter på huset inne i ett uterum putsade måste ni be oss om det.
    Det är inte alla kunder som vill att vi ska gå in i uterummet, det kan vara larmat, de vill inte att vi smutsar ner, de vill inte att vi flyttar möbler etc.

    Därför har vi som regel att inte gå in i uterum utan att vi blivit ombedda om det.
    Kontakta kundtjänst om du vill få dessa fönster putsade.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej