Pall och stege? Det brukar inte behövas när jag putsar själv.

  • Våra fönsterputsare arbetar hela dagarna och riskerar att få arbetsskador om de inte har en bra arbetsställning.

    Av säkerhets- och försäkringsskäl måste de använda sig av godkända pallar och stegar.
    Eftersom våra putsare är olika långa så är det inte alltid som pallen/stegen används.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?