Slipper jag inställelse och admin-avgift om jag betalar med e-faktura?

  • Nej, det gör du inte.
    Avgiften avser kostnader som ej är RUT-berättigade.

  • Fick du svar på din fråga?

    Ja   Nej

    Vilken information saknar du?